Wykazy list w HTML czyli porządek na stronie.

Lista numerowana

<ol type="I"> <!-- OL stands for ordered list - ponumerowana lista -->
 
<li> jakiś element </li> <!-- LI List Item - element listy -->
 
<li>to jest tekst</li>
 
<li> inny </li>
 
<li> cosik </li>
 
<li> jakiś tam </li>
 
</ol>

Lista nienumerowana

<ul type="circle"> <!-- UL stands for Unordered list - nieponumerowana lista -->
 
<li> jakiś tam </li>
 
<li> jakiś tam </li>
 
<li> jakiś tam 124124</li>
 
<li> jakiś tam </li>
 
<li> jakiś tam </li>
 
</ul>

Lista definicji

<dl> <!-- definition list -->
 
<dt> to jest definiowane pojęcie </dt> <!-- definition term -->
 
<dd> opis definicji 🙂 </dd> <!-- definition data / description -->
 
</dl>

Pole opisowe

<fieldset>
 
<legend>Opis</legend>
 
To jest opisowy opis z opisowym opisem.
 
</fieldset>

 

Dodaj komentarz