Tag: html

Podstawowe tworzenie formularzy w HTML
HTML

Podstawowe tworzenie formularzy w HTML

Podstawowa budowa formularza <form action=”mailto:xxx@poczta.onet.pl?subject=Ankieta” method=”post” enctype=”text/plain” accept-charset=”utf-8″> Imię: <input type=”text” name=”imie” size=”10″ maxlength=”10″ /><br /> </form> Powyższy formularz będzie wysyłał maila z zawartością pola imię na adres mailowy podany w Action. Dodatkowe parametry atrybutuContinue reading

HTML - Podstawowa edycja tekstu na stronie internetowej
HTML

HTML – Podstawowa edycja tekstu na stronie internetowej.

W języku (X)HTML wyróżniamy dwa podstawowe typy elementów określających atrybuty tekstu: Znaczniki formatujące – mają za zadanie tylko i wyłącznie zmienić wygląd tekstu, który obejmują, bez żadnego odniesienia do znaczenia tego tekstu. Są to np.: CENTER (wyśrodkowanie), B (pogrubienie), I (pochylenie), U (podkreślenie), S i STRIKE (przekreślenie), FONT (czcionka), BASEFONT (czcionka bazowa), BIG (czcionkaContinue reading