Podstawowe znaczniki HTML do formatowania tekstu.

Tytuły

<h1>To jest główny tytuł</h1>
 
<h2>To jest podtytuł głównego tytułu</h2>
 
<h3>to jest jakiś tekst</h3>
 
<h6>To jest najmniej ważny, ale ważny tytułek</h6>
 
<!-- ... h6 -->

Zmienna

<var>int a; int b;</var> <!-- variable - zmienna -->

Cytowanie

<cite>Albert Einstein</cite> <!-- cite - przytaczać -->
 
<blockquote cite="www.google.pl">
 
<p>
 
Wiadomo, że taki a taki pomysł jest nie do zrealizowania. Ale żyje sobie jakiś nieuk, który o tym nie wie. I on właśnie dokonuje tego wynalazku.
 
</p>
 
</blockquote>

Definicja

<dfn> <!-- dfn = define = definiować = opisywać-->
 
To jest jakaś definicja 🙂
 
</dfn>

Adress

<address>
 
Arkadiusz Włodarczyk,
 
32-700, Bochnia
 
ul. Proszowska 92
 
</address>

Akronim

<acronym lang="en" title="World Wide Web Consortium">W3C</acronym>
 
<abbr title="profesor">prof.</abbr> <!-- abbreviation - skrót-->
 
<abbr title="doktor">dr</abbr>

Dodaj komentarz