HTML - Podstawowa edycja tekstu na stronie internetowej
HTML

HTML – Podstawowa edycja tekstu na stronie internetowej.

W języku (X)HTML wyróżniamy dwa podstawowe typy elementów określających atrybuty tekstu: Znaczniki formatujące – mają za zadanie tylko i wyłącznie zmienić wygląd tekstu, który obejmują, bez żadnego odniesienia do znaczenia tego tekstu. Są to np.: CENTER (wyśrodkowanie), B (pogrubienie), I (pochylenie), U (podkreślenie), S i STRIKE (przekreślenie), FONT (czcionka), BASEFONT (czcionka bazowa), BIG (czcionkaContinue reading