HTML – Wstawienie obrazka oraz animacja Marquee

Wstawienie obrazka

<img src="ścieżka dostępu" alt="Tekst alternatywny" />
gdzie jako „ścieżka dostępu” należy podać lokalizację na dysku, gdzie znajduje się żądany obrazek.
Natomiast w miejsce „Tekst alternatywny” wpisuje się krótką informację, która pojawi się w przypadku, kiedy obrazek nie zostanie wyświetlony

Informacja alternatywna jest przydatna w przeglądarkach, które nie wyświetlają grafiki lub kiedy użytkownik wyłączył jej wyświetlanie albo dla osób niewidomych, które korzystają ze specjalnych syntezatorów mowy.

Animacja Marquee

<marquee>Tu wpisz tekst</marquee>

Typ animacji

<marquee behavior="typ">Tu wpisz tekst</marquee>

gdzie jako „typ” należy wpisać:

  • scroll” – tekst przesuwa się od prawej do lewej (domyślnie)
  • alternate” – tekst przesuwa się od prawej do lewej, a następnie „odbija się” i powraca
  • slide” – tekst przesunie się od prawej do lewej tylko raz, a później się zatrzyma i pozostanie nieruchomy

Kierunek

<marquee direction="kierunek">Tu wpisz tekst</marquee>

gdzie jako „kierunek” należy wpisać:

  • left” – tekst będzie przesuwał się w lewo (domyślnie)
  • right” – tekst będzie przesuwał się w prawo
  • up” – przesuwanie w górę (nie obsługuje MSIE 3.01 ani Netscape 7)
  • down” – przesuwanie w dół (nie obsługuje MSIE 3.01 ani Netscape 7)

Kolor tła

<marquee bgcolor="kolor">Tu wpisz tekst</marquee>

Wymiary

<marquee width="x" height="y">Tu wpisz tekst</marquee>

Odległość od tekstu

<marquee hspace="x" vspace="y">Tu wpisz tekst</marquee>

Ilość powtórzeń

<marquee loop="n">Tu wpisz tekst</marquee>

Szybkość animacji

<marquee scrollamount="n">Tu wpisz tekst</marquee>

<marquee scrolldelay="ms">Tu wpisz tekst</marquee>

<marquee truespeeed="truespeeed" scrolldelay="ms">Tu wpisz tekst</marquee>

Dodaj komentarz